SAFE & FAST

Privacyverklaring 

Telecom bedrijfscommunicatie b.v.
Gildenweg 14
3334 KC  Zwijndrecht
KvK 27141980

Datum: mei 2018
  
In onze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verzamelen en voor welk doel deze worden gebruikt.
  
Ons privacybeleid is van toepassing op alle diensten van Telecom bedrijfscommunicatie b.v. en niet van derden. Door gebruik te maken van onze website www.telecomtubesystems.com accepteert u ons privacybeleid.

De persoonsgegevens die u ons verstrekt, zullen wij verzamelen en gebruiken, omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor onze leveranciers van goederen en diensten. U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.
 

Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden opgeslagen op onze beveiligde server.
   

Doorgifte aan derden

Wij hebben partners in meerdere landen. Indien de te leveren dienst in een ander land dan Nederland zal plaats¬¬vinden, alleen dan geven wij de door u opgegeven persoonsgegevens aan onze partner in het desbetreffende land door.


E-mail

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons stuurt, worden deze op onze beveiligde server opgeslagen. De persoonsgegevens worden niet voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten.


Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien u geen klant bij ons geworden bent of wij geen klant van u zijn geworden, zullen wij uw persoons-gegevens 2 jaar na ons laatste contact verwijderen. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van 7 jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van 7 jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.


Cookies

Onze website www.telecomtubesystem.com maakt gebruik van Google Analytics cookies. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd. "Gegevens delen" hebben wij uitgezet. Wij maken geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.


Veranderingen

Dit privacybeleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op website www.telecomtubesystem.com.  Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze site, kunnen leiden tot wijzigingen in ons privacybeleid. De meest up to date versie van ons privacybeleid staat altijd op onze website. Wij raden u daarom aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.


Contactadres

Alle vragen of opmerkingen over ons privacybeleid en de wijze waarop wij gegevens verzamelen en bewaren, verzoeken tot toezending of wijziging van uw persoonsgegevens, kunt u richten aan privacy@telecom.nl.